(Kopie 1)

Nu är det den nya standard TRGS 727 som gäller

Den nya TRGS 7272 standarden representerar en fortsättning på och ersätter den tidigare TRBS 2153

I samband med introduktionen av TRGS 727, har specifikationerna för slangar med teknisk kvalitet för användning inom potentiella riskområden ändrats. Vi har hållit ett öga på utvecklingen inom den här sektorn under en tid och känner väl till de nya riktvärdena som tillämpas. Den nya standarden differentierar nu mellan ”pneumatisk” och ”sug” transport. Ytresistans och antistatisk resistans är fortfarande de kriterier som avgör om en slang kan användas för sugtransport i särskilda situationer. Medan specifik resistans är måttstocken som avgör om pneumatisk transport kan utföras. ·

Detta betyder att du kan fortsätta använda de elektriskt ledande och antistatiska slangarna tillverkade av MASTERFLEX eftersom de uppfyller alla krav!

Vårt sortiment av elektriskt ledande och antistatiska slangar som du redan känner till överensstämmer med bestämmelserna i standard TRGS 727 och, om så krävs, utfärdar vi gärna en certifiering för att verifiera att så är fallet. Rent tekniskt har det inte varit några stora förändringar i de produkter du känner till och litar på.

Du kan ladda ner ytterligare information här Ladda ner

 

 

© Masterflex Group. All rights reserved.