2001-2010

2001

Övertagande av Angiokard Medizintechnik GmbH & Co. KG.

Övertagande av 51% av DICOTA GmbH, förberedelse av ingång i bränslecellsteknologi.

Masterflex AG:s anställda ökar till 334.


2002

Masterflex S.A.R.L., Frankrike, firar sitt 10-års jubileum.

Masterflex AG firar sitt 15-års jubileum.


2003

Masterflex AG får tillstånd till segmentet Prime standard på den tyska börsen.

+++++++++++++++++++++++++++++

Den första bränslecellen sätts i bruk.

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex vinner ett kontrakt från AIRBUS Deutschland GmbH för utvecklingen av ett bränslecellssystem.

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex köper det etablerade Hamburgföretaget Matzen & Timm GmbH som bl.a. tillverkar specialslangar och gjutna detaljer för den internationella flygindustrin.

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG mottar en "Oskar für den Mittelstand", ett pris för exeptionellt innovativa små och medelstora bolag. Priset har delats ut sedan 2003.


2004

Masterflex presenterar en prototyp av elcykeln med bränsleceller på Hannovermässan. NRW-ministern Axel Horstmann cyklar elcykeln som har en räckvidd på upp till 120 km

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex erhöht den Anteil frei handelbarer Aktien (Free Float) und verbreitert somit auch die Investorenbasis. 

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex' dotterbolag Angiokard Medizintechnik GmbH & Co. KG tar över Fleima Plastic GmbH, Mörlenbach

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG flyttas till SDAX.

+++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex styrelsen tillsätter Ulrich Wantia som CFO i ledningsgruppen den 10 december 2004.

 


2005

Masterflex AG presenterar transportfordonet "Cargobike" på Hannovermässan. Med vätgasbaserade bränsleceller kan fordonet åka 250 km och även försörja belysningen eller tillhörande kylanläggning.

. Masterflex AG köper SURPRO group, ett ledande företag inom mteallbeläggning.

++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG leverar världens första flotta av cyklar med bränsleceller till Herten.


2006

Masterflex AG ska leverera bränslecellscyklar som en dela av ett EU-projekt (HyChain Minitrans project). Avtalet skrevs på i närvaron av representanter från EU kommissionen i Bryssel. Projektet presenterar innovativa och hållbara alternativ till oljeberoende transporter.

++++++++++++++++++++++++++

Engelska dotterbolaget, Masterflex Technical Hoses Ltd., firar sitt 10-års jubileum.

++++++++++++++++++++++++++

Världens första Cargobike används under fotbolls-VM i Tyskland.

+++++++++++++++++++++++++

Dotterbolaget Matzen & Timm GmbH flyttar från Hamburg till Norderstedt och utökar sin produktionskapacitet.

+++++++++++++++++++++++++++

Masterflex Brennstoffzellentechnik GmbH köper 67 % av PERM Motor GmbH, Breisach. PERM levererar en nyckeldetalj till Cargobike.

+++++++++++++++++++++++++++

Die Tochtergesellschaft Novoplast Schlauchtechnik GmbH präsentiert ein neues Standardprogramm für mikroben- und hydrolysebeständige PUR-Pneumatikschläuche sowie thermofixierte Schläuche. Letztere werden etwa an Textilmaschinen eingesetzt.

++++++++++++++++++++++++++

Dotterbolaget Novoplast Schlauchtechnik GmbH lanserar ett nytt standardprogram för mikrob- och hydrolysresistenta pneumatiska PUR-slangar och värmestabila slangar. Den senare används i textilmaskiner. Masterflex presenter Herkules av slangar i form av Master PUR Inline: tack vare sitt förstärkta innerlager har den bättre slitstyrka och därtill tålighet mot övertryck än någon annan slang gjord av elastomer.

+++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG är den första och enda tillverkaren som erbjuder ett certifierat slangsortiment för transport av livsmedel i vätskeform.


2007

Novoplast Schlauchtechnik blir medlem i MIMEG, ett medicintekniskt nätverk: http://www.mimeg.de.

+++++++++++++++++++++++

DICOTA-gruppen genomför framgångsrik lansering av sitt produktsortiment på Computex i Taipei.

+++++++++++++++++++++++

Största beställningen i bolagets historia görs: 14 000 cyklar med elektriskt drivsystem.

++++++++++++++++++++++++

En helt ny produktionslinje för högtemperaturslangar inrättas i USA

++++++++++++++++++++++++

DICOTA GmbH förvärvar 70 % av aktierna i DICOTA AG, Freienbach, Schweiz.

++++++++++++++++++++++++

TechnoBochum GmbH utses till leverantör för Tysklands största tunnelprojekt, ut- och ombyggnaden av järnvägslinjen Karlsruhe-Basel

++++++++++++++++++++++++

Slangproduktionen flyttas från Bulgarien till Tjeckien


2008

Deutsche Telekom testar 14 paketcyklar från Masterflex i Berlin.

+++++++++++++++++++++++++++

Omstrukturering av Masterflex AG:s ledning: Master AG:s styrelse utser enhälligt dr Andreas Bastin till ny vd från och med den 1 april 2008. Detta är det första steget mot den nya strategiska inriktningen med fokus på kärnverksamheten.

Masterflex ökar sin produktionskapacitet. Master-Clip-slangar erbjuds nu i diametrar upp till DN 2000 (tidigare upp till DN 900)

+++++++++++++++++++++++++

Före detta vd:n Detlef Herzog väljs in i styrelsen.

++++++++++++++++++++++++++

Dotterbolaget Novoplast Schlauchtechnik GmbH inviger en ny produktionshall på 2 000 m²

++++++++++++++++++++++++++

Företagsledningen initierar en värdenedskrivning på 8,1 miljoner euro.

++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG säljer dotterbolaget DICOTA GmbH.


2009

Masterflex Brennstoffzellentechnik GmbH och digomed: medical IT solutions GmbH inleder ett samarbete för marknadsföring av bränsleceller.

++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG erbjuder nya kostnadsbesparande klämkopplingssystem som är kompatibla med standardkopplingar. Kunderna kan fortsätta att använda sina befintliga system.

+++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG:s styrelse utser Mark Becks till ny finansdirektör från och med den 1 juni 2009.

++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG startar tillverkning av slangtypen ”Master-TPA” som är gjord av 30 procent förnybara resurser och kombinerar en rad egenskaper som tidigare bara varit möjliga med ett fåtal, mycket speciella material.

++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG säljer dotterbolaget Angiokard Medizintechnik GmbH & Co. KG.

++++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG lanserar en ny serie antistatiska slangar i enlighet med kraven i TRBS (Technical Rule for Operational Safety) 2153 som innehåller icke-migrerande permanenta antistatmedel.

 


2010

Med produktserien fun-flexx® erbjuder Masterflex professionella hundtunnlar för träning (agility) och lek samt även tunnlar för tamillrar.

+++++++++++++++++++++++++

Försäljning av SURPRO GmbH

+++++++++++++++++++++++++

Novoplast Schlauchtechnik GmbH firar 20-årsjubileum.

+++++++++++++++++++++++++

Årsstämman beslutar om ett kapitaltillskott. Genomförandet av kapitaltillskottet är slutfört i december.

+++++++++++++++++++++++++

Masterflex AG fortsätter sin internationella tillväxt och grundar nya dotterbolag i Brasilien och Ryssland.

+++++++++++++++++++++++++

Internaliseringsprocessen går vidare.

+++++++++++++++++++++++++ 

Masterflex beslutar att sälja Mobility-gruppen, den sista kvarvarande icke-kärnverksamheten i Masterflex-gruppen

+++++++++++++++++++++++++ 

Masterflex utökar sitt produktsortiment med den elektriskt ledande slangtypen Master-Clip VITON® EL.

 

++++++++++++++++++++++++++

Lovande lansering av det innovativa värmeslangsystemet templine. Den innovativa tekniken är överlägsen befintliga lösningar tack vare den jämna värmefördelningen och den höga energieffektiviteten som medger kostnadsbesparingar på upp till 30 %.

© Masterflex Group. All rights reserved.