(Kopie 3)

Efterlevnad

Ett legitimt och ansvarsfullt uppträdande är grunden för våra långsiktiga framgångar som företag.

Vi bedriver verksamhet efter tydliga principer om hållbarhet och integritet - principer som vi inte bara tillämpar på oss själva, utan vi förväntar oss även ett lika lämpligt beteende från våra partners.

Vårt förbehållslösa engagemang att efterleva samtliga tillämpbara lagar och regelverk - samt även vårt ekologiska och sociala ansvar - utgör grundpelaren i vår uppförandekod, vilken har skapats av vår styrelse för hela Masterflex-gruppen.

Vår efterlevnadsavdelning ger vår personal tydliga instruktioner samt förser den med de mekanismer och verktyg som behövs i syfte att undvika, upptäcka och spåra brott mot våra regler.

© Masterflex Group. All rights reserved.