Masterflex-gruppen - vårt uppdragsutlåtande

Vision

Vi levererar produkter och system avsedda att lösa utmanande industriella samt specialiserade anslutningsuppgifter. Vår nyckelexpertis finns inom sofistikerade, högkvalitativa plaster. Vår vision är att vara globalt ledande på samtliga för oss relevanta marknader.

Strategi

I syfte att uppnå målen med vår vision utvecklar och framställer vi inte bara anpassade, sofistikerade produkter med ett högt kundvärde, utan vi tillhandahåller dessutom dessa tillsammans med vår välkända tillämpningskunskap till kunder världen över. Denna serviceorienterade specialmarknadsstrategi särskiljer Masterflex från andra slangtillverkare. Vi följer en värdeorienterad tillväxtstrategi med långsiktiga mål.

Grundläggande principer

Vi är ett globalt verksamt företag med tyska rötter. Vi strävar konstant efter att uppnå, underhålla samt ytterligare understryka vår status som en pålitlig, trovärdig partner till våra affärspartners. Våra kunder uppskattar vårt engagemang och vår innovationsförmåga. Vi är engagerade i vår strävan att tillämpa resurseffektiva processer och därigenom ge vårt bidrag till miljön. Vi förbinder oss att efterleva samtliga juridiska regelverk på samtliga våra anläggningar över hela världen. Vi säkerställer en genomgående hög kvalitet och strävar efter att konstant förbättra oss - i allt vi gör.

What does that mean for us and for our partners?

Customers

Our customers seek solutions for their industrial and specialist connection tasks.

We support them by:

  • Providing high-quality service through our customer-oriented sales team
  • Sharing our application know-how, flexibility and quick reactions when Sales and R&D experts are working on solutions
  • Delivering promptly and with faultless quality
  • Cultivating a great working relationship with mutual respect, which is not focused on sealing a fast deal.

Our customers’ loyalty and satisfaction are the key to the growth of our company.

Employees

We expect our employees to be dedicated, to bring their own ideas and to act responsibly.

We create a safe and secure workplace, and a family-friendly environment.

Our Management strives to enhance the diversity of our employees and support the professional development of the individual employee.

Our managers’ doors are always open. We pride ourselves on maintaining our open and transparent internal communication.

Our Management leads by setting objectives, open lines of communication and performance monitoring.

We treat all our employees and colleagues with respect and appreciation. Together, we work for our company’s success!

Shareholders

The company is internationally diversified in order to provide a robust base and fundamental efficiency, which is well prepared for economic fluctuations.

Future-oriented products and continuously improving processes help us to achieve sustainable profitability and stable growth, allowing our shareholders to participate in the positive results.

Suppliers

We maintain close and long-term-oriented relationships with our suppliers.

However, we want to avoid dependencies. That’s why we pursue a balanced diversification of our supply base.

© Masterflex Group. All rights reserved.