2011 till 2014

2011

Masterflex säljer Clean Air Bike GmbH, Berlin, och Velo Drive GmbH, Herten, i april. Mot slutet av året avyttras även bränslecellsteknologin som den del av affären i oktober. Detta slutför arbetet att enbart fokusera på kärnverksamheten, samma arbete som påbörjades 2008.

++++++++++++++++++++++++++++++

Tillsammans med dotterbolaget Masterflex Cesko s.r.o, börjar Masterflex direktförsäljning iTjeckien och Slovakien.

++++++++++++++++++++++++++++++

Under sommaren påbörjas kampanjen "industry acceptance" tillsammans med Handelskammaren och "Industry of North-Rhine Westphalia". Lokala industriföretag uppmuntras att uppnå större förståelse och samhörighet med folket i regionen.

++++++++++++++++++++++++++++++

Under hösten blir, Dr. Andreas Bastin, CEO of Masterflex, ‘Turnarounder of the Year 2011’ i kategorin <företag> Priset delas ut av revisionsfirman BDO och den tyska tidskriften Impulse.</företag>

++++++++++++++++++++++++++++++

Masterflex gruppen påbörjar i december expansionen i Asien. Det asiatiska moderbolaget Masterflex Asia Pte Ltd grundas i Singapore samtidigt som verksamheten nära Shanghai i Kina.


2012

Masterflex belönas för sitt framgångsrika deltagande i "Ökoprofit" projektet (Ekologiskt projekt för integrerad Miljöteknik) med målet att reducera miljöpåverkan och minska produktionskostnaderna.

++++++++++++++++++++++++

Dotterbolaget Novoplast Schlauchtechnik lanserar den innovativa produktgruppen, X-Flame®, som möter kraven från svetsinudstrin med egenskaperna "självslocknande" och "halogenfri".

+++++++++++++++++++++++++

Som ett ytterligare steg i expansionen i Asien, startas dotterbolag i Tyskland, Singapore och Kina. När lokaler är ordnade anställs, stegvis säljpersonal i Singapore och Kina.

+++++++++++++++++++++++++++++++

I juni, med stor majoritet, godkänner årsstämman ombildningen av företaget till ett SE (Societas Europaea). Anledningen till ombildningen är att ett SE anses vara en mer accepterad bolagsform hos globala aktörer, såväl kunder som investerare. Den 1 oktober 2012 blir ombildningen till Masterflex SE officiell. Listningen på börsen förblir oförändrad.

+++++++++++++++++++++++++++++++

I augusti tilldelas Masterflex ‘Family-friendly Company’ Gelsenkirchener Bündnis für Familien (Gelsenkirchen Local Family Alliance). Masterflex har sedan flera år arbetsscheman anpassade för familjer och har planering för oförutsedda händelser (sjukdom eller inställda lektioner).

++++++++++++++++++++++++++++

I oktober firar Masterflex 25-års jubileum. Som ett led i firandet samlas pengar in för "Gelsenkirchener Tafel e.V. children’s foundation" både inom och utanför företaget. En respekterad femsiffrig summa samlas in.


2013

Sedan mars 2013 har Masterflex presenterat sin nya märkesidentitet. Under paraplymärket, Masterflex Group, delas alla produkter in under var och ett av de 5 varumärkena - Masterflex, Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic och Masterduct.

© Masterflex Group. All rights reserved.