Certifikat

Gällande certifikat som tilldelats Masterflex visas här.

Certifikat för kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 : 2015

Certifikat

Gällande certifikat som tilldelats Masterflex visas här.

Certifikat för kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 : 2015


Industry acceptance campaign

Masterflex SE är delaktig i kampanjen "Industry Acceptance Campaign" genom handelskammaren Nordrhein-Westfalen. Lokala industriföretag uppmuntras att uppnå större förståelse och samhörighet med folket i regionen.

Läs mer om detta arbete här (dokumentet endast på engelska)Ecological Project for Integrated Environmental Technology

Sedan 2012 är Masterflex ett "Ecoprofit" företag, vilket betyder att vi minskat vår användning av resurser och att vi värnar miljön.

Certifikat

 

 


Award for family-friendly company

Award for family-friendly company Masterflex har tilldelats utmärkelsen "Familjevänligt företag" av "Gelsenkirchener Bündnis für Familien". Masterflex har sedan flera år arbetsscheman anpassade för familjer och har planering för oförutsedda händelser (sjukdom eller inställda lektioner). Målet är att medarbetarna ska hitta den rätta balansen mellan arbete och familjelivet.

Kvalitet & prestation

© Masterflex Group. All rights reserved.