Ledningen

Dr. Andreas Bastin

Personlig bakgrund

Ordförande i ledningsgruppen sedan 1 april 2008
Född 1963 med en civilingejörsexamen i maskinteknik från Dortmunds universitet. Disputerade 1994 och uppnådde doktorsgrad.

Professionell karriär

Efter avslutade studier började Dr Bastin sin yrkeskarriär som assistent till ledningen på ett bolag ägt av Krupp-Hoesch och höll där olika chefsposter. Samtidigt doktorerade han på Dortmunds universitet inom ingenjörsvetenskap och blev teknologie doktor. Därefter var han under tio år VD på ett mellanstort teknikföretag för att sedan 2004 börja på ETAS GmbH, ägt av Robert Bosch GmbH, som medlem i ledningsgruppen. Där tog han personligt ansvar för den framgångrika utvecklingen av olika globala enheter. I december 2006 började Dr Bastin på Masterflex. Hösten 2011 tilldelades han utmärkelsen "Årets omvändare" av tidskriften Impulse och revisionsbolaget BDO.

Dr Bastin var ledamot av plenarförsamlingen för Nordvästfalens industri- och handelskammare från mars 2012 till januari 2022.Som ordförande i Masterflex SE är Dr Bastin ansvarig för strategi, försäljning, teknik, kommunikation och investor relations.

Befattning i tillsyns- och kontrollorgan utanför Masterflex-koncernen

Ledamot i den rådgivande styrelsen för Montanhydraulik GmbH, Bahnhofstr. 39, 59439 Holzwickede, Tyskland


Mark Becks

Personlig bakgrund

Finansdirektör sedan 1 juni 2009.
Född 1967 med en civilingejörsexamen från Berlins tekniska universitet.

Professionell karriär

Efter ha arbetat flera år på storbolag (Mannesmann och Bosch) innehade Mark Becks ledande positioner på mellanstora företag (Grohe och Dematic). Hans uppgifter bestod i att skapa och implementera kontrollsystem, introducera SAP samt övervakandet av finansiering.

I Masterflex ledningsgrupp ansvarar Mark Becks för ekonomi, inköp, materialflöden, kvalitet, juridik, personal och IT.

© Masterflex Group. All rights reserved.