Styrelsen

Civilekonom Georg van Hall (revisor, skatterådgivare)

Personinformation

Styrelseledamot sedan 11 augusti 2009 och vice ordförande sedan den 17 augusti 2010.

Profil

Efter att ha studerat företagsekonomi vid Technische Universität Berlin och University of Illinois, USA, och sedan avlagt yrkesexamen innehade Georg van Hall i sin roll som revisor och skatterådgivare flera chefsbefattningar. Sedan 2005 arbetar han som konsult och sedan maj 2009 även på revisionsbyrån AccountingPartners i Düsseldorf. 


Dr. Gerson Link

Personinformation

Styrelseledamot sedan 14 Juni 2016

Profil

Efter avslutad examen i företagsekonomi, arbetade Dr. Link först vid Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG. Sedan 2002 har han varit den enda Styrelseledamoten hos InnoTec TSS AG i Düsseldorf. Dr. Link har förvärvat en omfattande erfarenhet inom omstrukturering och nationell och internationell expansion av företag, framför allt inom nischmarknader och har dessutom med framgång genomför företagsförvärv. Han har dessutom betydande erfarenhet inom produktion av enskilda produkter, små tillverkningsserier och individuella kundlösningar för nischmarknader.

Jan van der Zouw

Personinformation

Styrelseledamot sedan 14 Juni 2016

Profil 

Efter avslutad examen i maskinteknik, har Herr van der Zouw, under åren förvärvat 30 års erfarenhet i hantering av medelstora och stora industriella företag. Under sin tid som VD för Eriks-gruppen från 2001 till 2011 gav han ett avgörande bidrag till omformningen av gruppen från en traditionell teknisk leverantör till en modern industriell leverantör. Under denna period växte företaget från omkring € 0.4 miljarder till € 1.3 miljarder genom organisk tillväxt och förvärv. Sedan 2011 har han fört sina många års erfarenhet till befattningar i olika Styrelser och Rådgivande styrelser vid olika internationella företag.

Diplomingenjör Friedrich Wilhelm Bischoping

Friedrich Wilhelm Bischoping

Personinformation

Ordförande i bolagsstyrelsen

Profil

Efter att ha studerat ingenjörsvetenskap vid Technische Universität Berlin grundade Bischoping tillsammans med en partner 1974 ett ingenjörsföretag med inriktning på industriell anläggningskonstruktion, som under 90-talet expanderade genom förvärv. År 1987 var han en av grundarna till Masterflex Kunststofftechnik GmbH. Bischoping lämnade 1998 sin plats i ingenjörsföretagets ledning. I samband med att Masterflex Kunststofftechnik GmbH ombildades till ett aktiebolag lämnade Bischoping företagsledningen och tog i stället över ordförandeposten i bolagsstyrelsen. 

© Masterflex Group. All rights reserved.