Senaste nytt om SARS-Cov-2 / Covid-19 / Coronavirus

Du kan nå oss per telefon, via team och per post.


Mina damer och herrar

Medierna rapporterar dagligen om pandemin som breder ut sig, och resultaten, händelserna och åtgärderna är många.

Masterflex-koncernen arbetar för att på bästa möjliga sätt hantera de ständigt föränderliga omständigheterna med hjälp av vår pandemiska beredskapsplan.

Enligt vår nuvarande kunskap förväntar vi oss inte några begränsningar i materialtillgänglighet och/eller leveransförmåga. Den nuvarande situationen kan dock endast bedömas på mycket kort sikt och det är praktiskt taget omöjligt att bedöma omfattningen av den övergripande situationen.

Vi tar situationen på största allvar och fortsätter att följa den mycket noga. Vi kommer att rapportera om eventuella betydande förändringar vid denna tidpunkt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Klicka här för Corona-intervjun med direktionen på Masterflex Groups webbplats (engelska)

Här hittar du din kontaktperson inom försäljning

Masterflex Group: CEO Dr. Andreas Bastin
© Masterflex Group. All rights reserved.