Coating

I coating-processen använder vi vår tillverkningskompetens att i speciella gjutformar gjuta och bearbeta ett brett spann av anslutningar som integreras på varje slang. Lösningen blir väldigt specifik och är svaret för de kunder som vill kunna använda de lämpligaste tillbehören.

SE: SHARIFF SOCIAL MEDIA PLUGIN

© Masterflex Group. All rights reserved.