Enbart det bästa: Vi använder de mest avancerade plasterna med speciella egenskaper

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom området polymera material och avancerade väver, samt bearbetningen av dessa. Genom att använda moderna material kan vi skapa lösningar som inte är möjliga med konventionella material. Vi förfogar över erforderlig materialkunskap för att kunna tillverka produkter av dessa material som håller absolut högsta kvalitet, även internationellt sett. Ta reda på mer om vilka material vi använder i våra produktionsprocesser.


Polyurethan (PUR)

Polyuretan

Majoriteten av sug- och transportslangarna som transporterar väldigt slitande material är tillverkade av polyuretan av högsta kvalitet. Termoplastiska polyuretan elastomerer (TPU) har en mängd egenskaper kombinerat med elasticitet, motståndskraft och hållbarhet.


Thermoplastische Vulkanisate (TPV)

Termoplastiska Vulkaniseringar (TPV)

TPV-slangar från Masterflex är tillverkade av naturligt termoplastiskt gummi. TPV tillhör gruppen termoplastiska elastomerer och egenskaperna liknar de för vulkaniserat gummi med goda värmeegenskaper och låg kompressionsgrad. Kombinerat med bearbetningsegenskaperna som termoplasterna erbjuder.


Weich-PVC (Polyvinylchlorid)

Mjuk PVC (Polyvinylklorid)

PVC har väldigt god beständighet mot många media. Slangar tillverkade av detta material kan användas i många skilda miljöer och applikationer – med undantag för lösningsmedel (t.ex. aromater, ester, ketoner, klorerade kolväten). PVC är ett billigt och mångsidigt material. Temperaturbeständigheten och slitstyrkan är betydligt lägre jämfört med Polyuretan. Dessutom, kan materialet bli sprött efter viss tid då mjukgörarna har migrerat, vilket kan leda till att slangen tappar sin funktion.


Polyetylen

Polyetylen är en termoplastisk plast och tillhör gruppen Polyolefiner. Polyetylen är tack vare sin stora beständighet mot syror, baser och kemikalier har PE lång livslängd och besitter en betydligt högre kemikaliebeständighet än PU. Slangar av polyetylen ämnar sig särskilt för avancerad användning, t.ex. för transport av aggressiva gasformiga och flytande medier eller stoft och pulver inom kemiområdet. Speciellt mot Aceton, Bensen, Toluen och Xylen kan PE-mateialet visa sin styrka.


Material - högpresterande väver

Masterflex har bland annat specialiserat sig inom bearbetning av högpresterande väver. Dessa olika väver används vid tillverkningen av Clip-slangar. Vävernas olika egenskaper skiljer sig åt. Det finns t.ex. särskilda kemikalieresistenta väver som PTFE, Viton, Kapton eller Hypalon. Till lika blir särskilt värmeresistenta väver bearbetade för installationer i högtempzoner. De använda materialen kläms fast med Clip-metoden som skapar en draghållfast slang med utanpåliggande spiral. Med denna metod, utan svetsning eller limning, kan slangen göra flerlagrig, beroende på inre och yttre påverkan.

© Masterflex Group. All rights reserved.