Våra produkter & systemlösningar

Behovet att transportera och suga ut fasta material, vätskor eller gaser är utmaningar som många industrier ställs inför dagligen. Ofta finns det specifika regler och krav som bestämmer om en lösning är lämplig eller inte: vilket material uppfyller ett speciellt krav? Finns lagar eller andra regler som måste efterlevas? (t.ex. livsmedelsstandard eller uppfylla ATEX enligt 94/9/EG). Bredden på krav kräver skräddarsydda lösningar. Diameter, böjradie, övertryck, temperaturtålighet, branchkrav – detta är ett fåtal faktorer som bestämmer valet av slang. Vårt svar på varje av dessa krav är en kundunik lösning. Här kan du läsa mer om våra produkter och systemlösningar tillverkade i polyuretan och andra avancerade plaster och material. Utforska själv hur våra produkter kan erbjuda dig den rätta lösningen för transport och utsug av alla tänkbara media. Var och en av våra produkter besitter unika egenskaper – kom och se vilken som är bäst för dig.

© Masterflex Group. All rights reserved.